app store google store windows store
  • موجود برای
برنامه اندرویدی شهدا صالحین
برنامه اندرویدی صالحین شهدا و سایت صالحین شهدا برای برقراری ارتباط بهتر و دادن امکانات مناسب تری برای کاربران این سایت توسط میلاد نادری ایجاد شده است.
این برنامه را می توانید از راه های فراهم شده برای شما دانلود نمایید.
امید آن که از این برنامه لذت ببرید!
برنامه اندرویدی شهدا صالحین
برنامه اندرویدی صالحین شهدا و سایت صالحین شهدا برای برقراری ارتباط بهتر و دادن امکانات مناسب تری برای کاربران این سایت توسط میلاد نادری ایجاد شده است.
این برنامه را می توانید از راه های فراهم شده برای شما دانلود نمایید.
امید آن که از این برنامه لذت ببرید!
برنامه اندرویدی شهدا صالحین حال، پس از چند دهه، دشمن که در میادین جنگ فیزیکی به نتیجه ای دست نیافته به سراغ جنگ نوینی رفته است. او تمام توان خود را به کار بسته تا پیام مغشوشش را به طیف های مختلف مردم برساند و در این راه هیچ کاری را فروگذار نکرده است. به دلیل گسترش هرچه بیشتر دسترسی به فضای مجازی و اینترنت توسط مردم کشورمان بر آن شدیم تا سهمی هر چند کوچک در پر نمودن این خلا و ارتباط هرچه بیشتر با نسل های مختلف انقلاب، ایفا نموده و برای همین امر هم به سراغ ایجاد سایت و برنامه ای برای تلفن های خوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید رفتیم. ویود به سایت صالحین شهدا | پایگاه بسیج شهدا تمام حقوق این سایت و برنامه متعلق به میلاد نادری است © google store